תנאי שירות

מדיניות הביטולים היא שעד 14 יום מרגע הרכישה ובלבד שלא הופע היוזר אפשר לקבל החזר מלא.
וגם מי שרכש ונכנס לצפיה בשני פרקים בלבד ורוצה לבטל תוך 14 יום גם כן יקבל החזר מלא. 

כללי

 • החנות –  סימן שאתם הורים היא בבעלות שירלי טמיר ואליה בן כנען – מספר עוסק 558463550 בעליו החוקיים של האתר 
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה. 
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע”י המבקרים (להלן: “המשתמש” ו/או “לקוח”) לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או בטלפון ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעה בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 • נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

תנאי הרכישה והמוצרים

המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר בין היתר הם מוצרים דיגטליים המוגנים בזכויות. על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש במוצר. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או הפרה של תנאי תקנון זה.

היוזר/הסיסמה המונפקים בעת הרכישה הינם אישיים ולא ניתנים להעברה. העברה של סיסמה או שיתוף כלשהו של חלק או כלל התכנים יהוו הפרה בוטה ופגיעה קשה בזכויות היוצרים של בעל האתר. במקרה זה יהיה על הצד הפוגע לפצות את בעל האתר בסכום של 100אלף שח, בנוסף לכל ההוצאות המשפטיות שידרשו. 

 1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים בכל עת.
 2. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם ו/או משקלם של המוצרים יופיעו בדף המוצר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: “דף מוצר”).
 3. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- מוצר, תנאי השירות, מחיר, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: “המוצר”)
 4. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: “פרטי המזמין”) ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: “ביצוע ההזמנה” ו/או “הזמנה”). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 5. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו (להלן: “אישור הזמנה”). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
 6. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו “פריטים”.
 7. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
 8. לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

אספקת המוצר והפריטים

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות צורות קבלת הפריטים, הכל לשיקול הדעת הבלעדי של בעל האתר. בעל האתר לא יישא באחריות לאי אספקת השירות בסיבות שנעוצות בגורם חיצוני כגון כשלים טכניים שלא בשליטת בעל האתר. 
 2. במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק כלל את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.
 3. על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר ו/או בהזמנה.
 4. הזמנות ניתן לבצע בכל שעות היממה דרך האתר. למעט מצב שיש כשל טכני שלא בשליטת בעל האתר. 

ביטול עסקת הרכישה והחזרת מוצרים

 • המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע”פ חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה באתר ו/או בתקנון זה.
 • ביטול לאחר ההזמנה ובתנאי שהיוזר לא הופעל ולא נעשתה צפייה בתכנים, ייעשה עד 14 יום מרגע ההזמנה. הביטול ייעשה בטלפון או בכתב במייל לפי המפורט מטה. 
 • ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת היוזר שנותן גישה לכל התכנים/הפרקים.
 • הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר מלא, לפי אמצעי התשלום שביצע את העיסקה ו/או כל דרך אחרת שייבחר האתר.
 • אפשרות זיכוי קיימת רק בתנאי שהמזמין הוא זה שרכש את המוצר, ושילם עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותו, וקיימת ברשותו קבלת האשראי המקורית כפי שנשלחה אליו במעמד הרכישה.
 • הביטול ייעשה באמצעות הטלפון ו/או מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.
 • התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן, ככל שאין הסדרה אחרת הסותרת את הדין בתקנון זה.
 • במידה ויש לכם השגות על השירות יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק שיקול הדעת הבלעדי באם לזכות אתכם ולפי תנאיו והמדיניות. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות לשיפור השירות.
 • במידה והמוצר שנרכש הוא הקורס הכנה להורות המלא – המכיל 14 פרקים ומתוכם הלקוח הפעיל את היוזר ונכנס לצפייה בשני פרקים בלבד ומצא שהמוצר אינו תואם את צרכיו – על הלקוח לפנות לבעל האתר בכתב ובעל האתר יאפשר החזר מלא! ובלבד שהדבר נעשה במסגרת 14 יום מרגע הרכישה. 
 • ככל שישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו לבין המוצרים שהתקבלו בפועל. ללקוח יש יום עסקים אחד להודיע לחברה על אי ההתאמה ולתת את האפשרות לתקן את אי ההתאמה. ככל שהלקוח לא נהג כן הלקוח מאשר שיש התאמה בין ההזמנה לבין האספקה בפועל. 

ביטול עסקה ע”י בעל האתר

 1. במצב בו אזל המלאי של המוצר ו/או מכל סיבה אחרת לא ניתן למכור את המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.
 2. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע”פ שיקול דעתה.
 3. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העיסקה.
 4. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע”פ הפרטים שמילא.
 5. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העיסקה.

אחריות מוצרים

 1. האחריות הבלעדית לכל המוצרים באתר ולכל המידע או המצג שנעשה בכל הנוגע למוצרים, בין היתר שמות היצרנים, טיב, תכונות, תמונות המוצרים וכיוצא בזה, חלה יחול על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, הכל על-פי הדין והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות המוצמדות לכל מוצר ו/או שירות ככל שצורפו.
 2. למען הסר ספק הנאמר לכל אורך הקורס על ידי המנחה ו/או היועצים והמומחים המקצועיים אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. 
 3. במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד טופס יצירת קשר שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.

פרטי התקשרות של האתר

 1. מייל: horimlive@gmail.com כמפורסם באתר
 2. טלפון: 0737957777 – כמפורסם באתר.
 3. כתובת: המסגר 53 ת״א